Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.konkursy-gracza.pl

Wstęp:

W niniejszym regulaminie serwisu www.konkursy-gracza.pl określone są prawa i obowiązki jego użytkowników.

Zasady ogólne:

§1
www.konkursy-gracza.pl jest serwisem internetowym przedstawiającym swoim użytkownikom najnowsze konkursy.

§2
Dostęp do serwisu www.konkursy-gracza.pl odbywa się za pośrednictwem sieci internet i jest bezpłatny.

§3
Użytkownik serwisu www.konkursy-gracza.pl zobowiązany jest przestrzegać netykiety i ogólnych zasad dobrego wychowania. Niedozwolone jest:

1. obrażanie innych osób
2. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność
3. promowanie innych witryn internetowych, wykorzystywania jakichkolwiek materiałów promocyjnych lub reklamowych w Serwisie
4. umieszczanie materiałów o treści rasistowskiej, erotycznej lub pornograficznej w jakiejkolwiek formie
5. umieszczanie treści niezgodnych z tematem i niewartościowych z merytorycznego punktu widzenia
6. korzystanie z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

Zasady korzystania z Serwisu:

§4
Właściciel serwisu www.konkursy-gracza.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

§5
Właściciel serwisu www.konkursy-gracza.pl z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych.

Odpowiedzialność:

§6
Serwis www.konkursy-gracza.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niestabilność systemu operacyjnego, utracone dane, przerwy w transferze itp. Serwis nie ponosi odpowiedzialności również za błędy przeglądarek internetowych. Serwis www.konkursy-gracza.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, za treści przesyłanych komentarzy, a także za skutki wynikające z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osobę trzecią.